< BACK

Project 2015 bilde


Project 2015 bilde

WE ARE ALL (JEWS)
Project 2016/2017

Verden er blitt ‘mindre’, og det tenderer til en utvikling der unødvendige eksistensielle forskjeller mellom de forskjellige kulturene sakte viskes ut. Det tror jeg på. Men våre ledere; religiøse og politiske; gjør alt det de makter for å motarbeide dette. Både sammen og enkeltvis. Forskjellen på våre politiske ledere er ikke lett å få øye på før de ‘åpner kjeften’. Våre religiøse ‘veivisere’ derimot, trenger ikke si et ord før vi skjønner hva og hvem de representerer. Iført symboltunge kostymer, full av irrasjonelle myter, skrider de frem og minner deg på din egenart og hvor du hører hjemme.
Installasjonen på bildet er et produkt av mine tanker rundt dette. Om vi kler våre religiøse meningsbærere nakne; blir det ikke mye igjen av den synbare forskjellen mellom våre kulturer. Kostymet; det viktigste signalet til omgivelsene om bærerens ‘egenart’ og maktposisjon er dermed borte, og det nakne universelle mennesket står tilbake. Men, i motsetning til de avkledde nakne menneskene, blir kostymene som vi har slik respekt for liggende igjen som noen tomme skall. Og det er nettopp det de er.

WE ARE ALL (JEWS)

The world has become smaller and there is a tendency towards a development where unnecessary existential differences between the various cultures are erased. I have faith in this development. But our leaders; religious and political; do everything in their power to stop it, both combined and individually.
The differences between our political leaders are hard to detect until they open their mouths. Our religious “guides” on the other hand, need not say a word to make us understand what and whom they represent. Dressed in costumes loaded with symbolism, filled with irrational myths, they proceed to remind you of your individuality and origin.
The depicted installation is a product of my thoughts on this. If we undress our religious spokesmen, little of the difference between our cultures is left visible. The costume; the main signal to the surroundings regarding the wearer’s “individuality” and power is gone and the naked universal human being remains.
But unlike the undressed, naked human beings, the costumes for which we feel such respect and awe are left as empty shells. Which is exactly what they are.

< BACK